به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، هدف از برگزاری این کارگاه تربیت مربیان جهت توجیه و آموزش زنان سرپرست خانوار و خانواده های در معرض آسیب های اجتماعی در راستای پیشگیری و کاهش خشونت خانوادگی و فراگیری و اجرای تکنیک های مداخله ای برای افراد آسیب دیده از خشونت در حاشیه های شهرهای استان می باشد .

خشونت و انواع آن ، گروه های در معرض خطر ، تبعیض جنسیتی و مصادیق آن ، روشهای غربالگری و پیشگیری از خشونت علیه زنان و طراحی و اجرای پروژه های پیشگیری از خشونت از جمله سرفصل های این کارگاه آموزشی خواهد بود.

این کارگاه آموزشی به همت اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری و همکاری موسسه راز نگرش نو به مدت سه روز با حضور استاد و کارشناسان در رشته های روانشناسی ، مددکاری و علوم اجتماعی برگزار می گردد .