به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، با حضور خسرو منعمی مدیر کل ورزش و جوانان و اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر، جلسه شورای امربه‌معروف و نهی از منکر تشکیل و راهکارهای ترویج امربه‌معروف در جامعه ورزش و جوانان استان خراسان شمالی پیگیری شد.
خسرو منعمی مدیرکل ورزش و جوانان استان در این نشست ضمن تأکید بر ترویج امربه‌معروف در جامعه به‌عنوان یک فریضه واجب خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین امربه‌معروف در سطح جامعه صداقت در جامعه است و هر شخصی در جایگاه کاری خود اگر باصداقت و دوری از هوای نفس وظیفه خود را انجام دهد شاهد کاهش منکر در جامعه خواهیم بود.
وی اولین قدم در امربه‌معروف و نهی از منکر را تقویت نهاد خانواده دانست و خاطرنشان کرد: امربه‌معروف و دوری از منکر در اولین قدم از خود شخص باید آغاز شود و خانواده به‌عنوان مهم‌ترین ظرفیت در ترویج معروف می‌تواند نقش به سزایی در این خصوص ایفاء نماید.
منعمی ضمن مناسب ارزیابی کردن وضعیت فرهنگی باشگاه‌های دولتی و خصوصی استان خاطرنشان کرد: خوشبختانه با همکاری مناسب کلیه مربیان و جامعه ورزش و جوانان، شاهد وضعیت مناسبی در سطح باشگاه‌های ورزشی هستیم و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در بین باشگاه‌های ورزشی با شیوه‌های مختلف که در قانون تعریف‌شده است با متخلفین برخورد خواهد شد.
تشکیل گروه یاوران معروف، اقدامات فرهنگی و تبلیغی در سطح باشگاه‌های استان، تقویت و تشکیل مستمر جلسات ستاد در اداره کل و شهرستان‌های تابعه و حضور جامعه روحانیت در باشگاه‌های ورزشی ازجمله مواردی بود که در این نشست موردبحث و بررسی قرار گرفت.