به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، کرم اله غلامیان روز چهارشنبه در کارگروه سیما ومنظر شهری یاسوج گفت: نصب تصاویر متوفی به صورت بنر در قالب داربست برای شهروندان ایجاد مزاحمت کرده و جرم تلقی می شود. همچنین نصب تصاویر درگذشتگان موجب افسردگی عمومی و آزردگی خاطر شهروندان می شود.

غلامیان خاطرنشان کرد: این اقدام در معابر عمومی وسطح شهر روی خوشی ندارد و شهروندان نسبت به ادامه این روند معترض هستند. براساس قانون نصب آگهی و اعلامیه وتصاویر ناخوشایند درمعابر جرم بوده و قانون گذار برای آن شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته است. قانون این موضوع را به صراحت اعلام کرده اما به نظر می رسد در زمینه ممنوعیت نصب تصاویر متوفی فرهنگ سازی نشده است.

مدیر اجراییات شهرداری یاسوج اضافه کرد: با این حال در صورت مشاهده این روند، شهرداری نسبت به جمع آوری بنر اقدام کرده و موضوع را به دستگاه های مربوطه اعلام خواهد کرد.