به گزارش خبرگزاری برنا، محققان می‌گویند با بررسی اسکن MRI از مغز نوجوانان 14 ساله و ارزیابی شرایط تکانشی آن‌ها می‌توان تعیین کرد چند درصد احتمال دارد که این افراد وقتی به سن 16 سالگی می‌رسند به مصرف مواد مخدر رو بیاورند.

 محققان علوم عصبی می‌گویند که با استفاده از این روش می‌توان افراد مستعد ابتلا به اعتیاد را شناسایی و قبل از بروز اعتیاد در این افراد مداخله‌های درمانی را آغاز کرد.

در این مطالعه که در مجله Nature  به چاپ رسیده محققان به بررسی داده‌های اسکن مغزی 144 فرد نوجوان پرداخته و این داده‌ها را با آزمون‌های روانی و رفتاری تلفیق کردند.  

در این آزمایش ضمن تهیه اسکن مغزی از این نوجوانان، نحوه پاسخ‌دهی آن‌ها به انگیزه‌های پولی با کمک آزمون‌های روان‌شناسی بررسی شد. این آزمون‌ها واکنش افراد در مقابل دریافت پول و جایزه را نشان می‌دهد و شاخصی از میزان انتظار پاداش است.   

برایان ناتستون از دانشگاه استنفورد می‌گوید: ما قصد داشتیم با انجام این تست دریابیم که آیا می‌توان با بررسی فعالیت مغز در خصوص انتظار پاداش در سن 14 سالگی، ریسک سو مصرف مواد در کودکان پرخطر که به شدت به دنبال چیزهای نو هستند را ارزیابی کرد.  

وی ادامه می‌دهد: نتایج نشان داد که در سن 14 سالگی افراد نوجوان و تنوع‌طلب که پاسخ‌های عصبی کم‌تری به پاداش مورد انتظار می‌دهند با احتمال بیشتری در سن 16 سالگی به مصرف مواد مخدر رو می‌آورند.

محققان می‌گویند نوجوانانی که در سن 14 سالگی فعالیت مغزی کم‌تری در پاسخ به دریافت پاداش پولی از خود نشان می‌دهند با احتمال بیشتری در آینده به مصرف مواد مخدر رو می‌آورند. این کاهش فعالیت عصبی در قسمت‌های میانی مغز، قشر پیش-پیشانی جانبی-خلفی و جسم مخطط شکمی مشاهده شد.