به گزارش خبر گزاری برنا در استان تهران، صبح امروز و با حضور وزیر بهداشت و درمان. مهندس هاشمی استاندار، نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری و جمعی از مسئولان استانی و شهرستان بیمارستان یکصد و سی تختخوابی شهدای پاکدشت افتتاح شد.

 

افتتاح بیمارستان شهدای پاکدشت افتتاح بیمارستان شهدای پاکدشت افتتاح بیمارستان شهدای پاکدشت افتتاح بیمارستان شهدای پاکدشت افتتاح بیمارستان شهدای پاکدشت افتتاح بیمارستان شهدای پاکدشت افتتاح بیمارستان شهدای پاکدشت