به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دانش آموزان دبیرستان فرزانگان منطقه 3 شهر تهران پس از 10 ماه کار و تلاش ، 37 پروژه علمی را در رشته های زیست شناسی، روباتیک، بیوتکنولوژی، هوا فضا،   شیمی و محیط زیست، کامپیوتر و الکترونیک – مکانیک، سازه ماکارونی و ادبی و داستان نویسی را در نمایشگاهی به معرفی نمایش گذشته اند.

براساس این گزارش، انفجار یخ خشک، پرتاب موشک آبی و بارگذاری سازه ماکارونی از جمله مواردی بودند که در فضای باز مدرسه انجام شد و 15 پروژه نیز در حال انجام مراحل اداری وپژوهشی جهت ثبت اختراع می باشند.

براین اساس؛ تمامی پروژه ها موردارزیابی و داوری قرار می گیرند و طرح های برتر در روز سمپاد موردتقدیر خواهند گرفت