به گزارش خبرگزاری برنا، پیش بینی های انجام شده در شرکت کنترل کیفیت هوا حاکی از برقراری شرایط جوی نسبتا ناپایدار در روز یکشنبه بوده و برای برخی ساعات وزش باد نسبتا شدید (بزرگی بین 5 تا 8 متربرثانیه) و بارش پراکنده باران انتظار می رود.

به تدریج در روز دوشنبه از میزان ناپایداری جوی کاسته شده و تنها برای برخی ساعات وزش باد موثر (بزرگی بین 3 تا 5 متربرثانیه) پیش بینی می شود. این شرایط در روز سه شنبه کمابیش ادامه داشته و وزش باد نسبتا شدید در برخی ساعات دور از انتظار نیست. همچنین دما طی دو روز آینده افزایش نسبی خواهد یافت.

نتایج پیش بینی کیفیت هوا بر برقراری وضعیت کیفی هوای سالم در روز یکشنبه دلالت کرده و پیش بینی می شود شرایط مطلوب کیفی هوا در روز دوشنبه همچنان تداوم داشته باشد.