مرتضی اکبرپور، معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری برنا، در خصوص تعیین تکلیف قانون مدیریت بحران کشور گفت: لایحه دائمی شدن قانون بحران کشور دو سال است که به مجلس رسیده و همچنان بلاتکلیف مانده است. 

وی افزود: اسماعیل نجار، رئیس سزمان مدیریت بحران کشور نیز به صورت مستمر از مجلس خواستار تسریع  تعیین تکلیف این لایحه شدند اما هنوز نتیجه ای نگرفته اند. 

اکبرپور در پاسخ به این سوال که چرا می گویند مدیریت بحران کشور در حوادث بزرگ آمادگی صد در صدی ندارد، تصریح کرد: این جمله فرافکنی است، چرا که همه می دانند در مواقع اضطرار و حوادث های بزرگ کل کشور بسیج می شوند و به کمک نیروهای امدادی می روند. 

معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور افزود: بهتر هرکس به وظیفه خود برسد و کلی گویی نکند، این صحبت ها فرافکنی است و مدیریت بحران کشور همیشه در حالت آماده باش قرار دارد؛ چراکه در کشوری زندگی میکنیم که آبستن حوادث است.