به گزارش خبرگزاری برنا، مرتضی رحمانی‌موحد، معاون گردشگری امروز یکشنبه درباره جایگاه کنونی گردشگری ایران در جهان، با استناد به گزارش مجمع جهانی اقتصاد که به تازگی منتشر شده، افزود: «براساس این گزارش، گردشگری ایران در سال 2016 نسبت به سال 2015 چهار پله رشد داشته و در جایگاه نودوسوم جهان قرار گرفته است.»

او با بیان اینکه صنعت گردشگری ایران در اغلب شاخص‌های جهانی رشد چشمگیر داشته است، گفت: «شاخص‌های اعلام‌شده از مراجع معتبر جهانی، موید موفقیت و کامیابی دولت تدبیر و امید در صنعت گردشگری است.»

معاون گردشگری کشور با اشاره به توجه ویژه دولت یازدهم به صنعت گردشگری، تصریح کرد: «سیاست‌گذاری درست در عرصه بین‌الملل، تأمین زیرساخت‌ها، مدیریت مشارکتی و تعامل با بخش خصوصی و فعالان گردشگری، خنثی کردن توطئه ایران‌هراسی، جلب توجه جهانیان به گردشگری ایران، بازارسازی، تبدیل تعارضات به همکاری‌ها و قرار گرفتن ایران به‌عنوان میزبان و مرجع تعاملات و نشست‌ها و همکاری‌ها از دستاوردهای مهم دولت تدبیر و امید در این بخش است.»

رحمانی‌موحد با اشاره به برخی شاخص‌های دیگر اعلام شده در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، گفت: «بنا به گزارش یادشده، ایران در بستر و شرایط تجاری از رتبه 119 به 79 صعود کرده است. همچنین در زمینه منابع انسانی و بازار کار از رتبه 114 به 105 و در آزادی‌های بین‌المللی کسب و کار از 116 به جایگاه 109 و زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی از 93 به 89 ارتقا یافته است.»

او افزود: «این شاخص‌ها معنی روشن و قابل درک برای متخصصان فن به‌طور خاص و برای مردم به‌طور عام دارد.» 

معاون گردشگری کشور ادامه داد: «معنای این ارقام و تغییرات، بهبود فضای کسب و کار، سهولت سرمایه‌گذاری، تسهیل ساز و کار صدور مجوزها و موافقت‌ها، کوتاه شدن زمان دریافت مجوزها، ثبات اقتصادی، ضریب اطمینان سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک و... در صنعت گردشگری از منظر اقتصاد جهانی است.»

رحمانی‌موحد تأکید کرد: «این شاخص‌ها حاکی از موفقیت سیاست‌های اقتصادی و دیپلماتیک دولت تدبیر و امید در حوزه ملی و بین‌المللی است، دو محوری که رییس‌جمهوری بر آن تأکید داشتند و محور برنامه‌های دولت یازدهم بود.»

او با اشاره به رشد میانگین 10 درصدی افزایش ورود گردشگران خارجی به ایران در دوره دولت یازدهم، و نیز معرفی ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری جهان از سوی محافل، تشکل‌ها و نشریات معتبر جهانی در پی برجام، آن را حاصل باور و توجه ویژه دولت یازدهم به جایگاه و اهمیت گردشگری در اقتصاد ملی و توسعه پایدار کشور دانست.

شاخص اولویت دولت به گردشگری و سفر 13 رتبه ارتقا یافته است

 

رحمانی‌موحد عنوان کرد: «شاخص اولویت دولت به گردشگری و سفر 13 رتبه ارتقا یافته و از 130 به 117 رسیده است. این نکته و دستاورد بسیار ارزشمندی برای کشور است و مادامی که صنعت کردشگری در باور سیاست‌گذاران قرار نگیرد، امید به تحقق اهداف و سیاست‌ها و سند چشم انداز نمی‌رود.»

معاون گردشگری کشور افزود: «پس از تخریب و صدمه‌ای که بر اثر سیاست‌های نادرست دولت‌های نهم و دهم به صنعت گردشگری وارد شد، خوشبختانه با درایت جناب آقای دکتر روحانی رییس‌جمهوری و سیاست‌های دولت تدبیر و امید، افق روشنی فراروی صنعت گردشگری گشوده شد که مجمع جهانی اقتصاد نیز در ارزیابی خود آن را متمایز دیده است.»

رحمانی‌موحد با اشاره به نقش و توجه نهاد سیاسی در موفقیت ساختارهای اقتصادی گفت: «این رویکرد دولت یازدهم به صنعت گردشگری موجب مباهات است.»

او با تأکید به جایگاه گردشگری در برنامه ششم توسعه تصریح کرد: «با تداوم این نگاه و توجه به صنعت گردشگری، اطمینان به دستیابی به اهداف و تحقق سند چشم‌انداز بسیار بیشتر شده است.»