به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، محمد سالاری در سیصد و چهل و یکمین جلسه شورا با اشاره به مصوبه شورای شهر تهران در دوره های گذشته، گفت: دفاتر خدمات الکترونیک شهر ایجاد شد تا ارائه خدمات صدور پروانه و سایر گواهی ها و بررسی نقشه ها توسط این دفاتر انجام شود و شهروندان بهجای شهرداری ها به این دفاتر مراجعه کنند تا هم در فرآیند رسیدگی به درخواستهای مردمی تسهیل‌گری شود و هم از مجموعه مشکلات حوزه شهرسازی مناطق و مراجعه شهروندان تهرانی به شهرداری ها کاسته شود و شاهد شفاف سازی، افزایش تسهیلات و کاستن از بوروکراسی شدید ارائه خدمات در این حوزه باشیم.

وی ادامه داد: این در حالیست که با گذشت 10 سال از ایجاد دفاترخدمات الکترونیک شهر ،نه تنها برونسپاری این وظایف از شهرداری صورت نگرفته بلکه تعداد پرسنل معاونت های شهرسازی مناطق 22 گانه در این بخش افزایش یافته است.شهروندان تهرانی نیز از اینکه در فرآیند درخواست گواهی‌های صدور پروانه و عدم خلاف و پایان‌کار موازی کاری جدی بین دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران و معاونت های شهرسازی مناطق 22 گانه وجود دارد ناراضی اند و دچار بلاتکلیفی شده اند.

سالاری ضمن تاکید بر لزوم تعیین تکلیف قطعی دفاتر خدمات الکترونیک شهر و برونسپاری کامل وظایف به آن ها خواستار الحاق تبصره ای برای تعیین تکلیف این دفاتر شد.

این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: در صورتی که این تبصره به لایحه مذکور اضافه نشود، طرحی دوفوریتی را به منظور برونسپاری کامل وظایف تصدی گری در این حوزه ارائه خواهم کرد.