به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، محسن سرخو- رییس کمیته حمل و نقل شورا در جریان سیصدو چهل و یکمین جلسه با اشاره به عدم پراخت بدهی پیمانکاران از سوی شهرداری گفت: شرکتهای پیمانکار پسماند حدود 160 میلیارد تومان در حال حاضر از شهرداری تهران طلبکارند و هر زمان از بخش نقدی بودجه پیگیری کردیم، گفتند اولویت ما پرداخت به پیمانکاران پسماند و حقوق کارگران و کارمندان است.

سرخو اضافه کرد: متاسفانه اخیرا متوجه شدیم که شهرداری از صورت وضعیت پیمانکاران کسوراتی را کسر می کند ولی آنها را به محل های قانونی خود از جمله دارایی و تامین اجتماعی پرداخت نمی کند.

رییس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: عدم پرداخت این مبالغ موجبات وارد شدن خسارت به پیمانکاران را فراهم می سازد و متاسفانه در حال حاضر پیمانکاران پسماند 160 میلیارد تومان از شهرداری تهران مطالبات دارند که باید در اولویت پرداخت قرار بگیرد.