به گزارش خبرگزاری برنا، نام‌گذاری این روز در بیست‌ودومین کنفرانس عمومی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی (یونسکو) در سال 1983 صورت گرفته است و امسال ایکوموس این روز را با موضوع «میراث‌فرهنگی و گردشگری پایدار» معرفی کرده است.

هدف از انتخاب این موضوع برای سال 2017، تعمیق همکاری گردشگری پایدار و حفاظت از میراث‌فرهنگی است. در واقع هدف ایکوموس تشویق جوامع محلی و مردم سراسر جهان برای توجه به جایگاه میراث‌فرهنگی در هویت و اجتماعی شدن افراد و همچنین آگاهی‌افزایی از میزان گستردگی و آسیب‌پذیری میراث‌فرهنگی و تلاش در جهت حفاظت و ارتقای میراث‌فرهنگی است. 

به همین منظور ایکوموس برای اولین بار کمیته‌های ملی و علمی بین‌المللی را به اشتراک‌گذاری، آگاهی‌افزایی از ابتکارات نوآورانه و بهترین اقدامات انجام‌شده در زمینه میراث‌فرهنگی و گردشگری پایدار در جوامع محلی خود دعوت کرده است.