به گزارش خبرگزاری برنا، امروز کیفیت هوای تهران در 24 ساعت منتهی به ساعت 8 صبح امروز، با شاخص 63 در شرایط سالم قرار گرفت.