به گزارش خبرگزاری برنا، طاهر موهبتی، معاون برنامه ریزی هماهنگی حقوقی و امور مجلس وزیر بهداشت، در نشست مشترک اعضای کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با مدیران عالی وزارت بهداشت ضمن اشاره به همکاری موثر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این دوره از وزارت بهداشت، بیان کرد: امروز بهترین دوران قانونگذاری مجلس برای حوزه سلامت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌است‌.

او ادامه داد: یکی از این اقدمات موثر که ازسوی کمیسیون برنامه و بودجه صورت گرفت‌ تصویب هشت هزار میلیارد اوراق قرضه بود؛ که از تعامل سازنده اعضای این کمیسیون در پیشبرد اهداف نظام سلامت کشور جای تشکر و قدردانی دارد.

معاون برنامه ریزی هماهنگی حقوقی و امور مجلس وزیر بهداشت ضمن تشکر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، افزود: یکی دیگر از موارد همکاری این کمیسیون با وزارت بهداشت تصویب قانون بودجه سال ۹۶ و برنامه ۵ ساله ششم توسعه بود؛ چرا که اقدامات خوبی در زمینه احکام دائمی این برنامه صورت گرفت.

او از تعامل مثبت و حمایت ارزشمند مجلس شورای اسلامی و کمیسیون بهداشت از برنامه های حوزه سلامت قدردانی نمود.