به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری برنا، احمد دنیا مالی در سیصد و چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: بر اساس مصوبه بودجه سال 96، اعضای  شورا توجهی به موضوع بازسازی خط 5 ( صادقیه به کرج) داشتند و طی بازدیدهای صورت گرفته، مشخص شد که کار بزرگی در این خط در حال انجام است. 

وی با بیان اینکه اعضای شورای شهر تهران به این خط توجه ویژه ای داشتند، عنوان کرد: کار در این خط با سرعت پیش می رود و به زودی بازسازی خط 5 به پایان می رسد.
 
دنیامالی با اشاره به بحث تفکیک حوزه جغرافیایی و تقسیمات مناطق تصریح کرد: در رابطه با تفکیک وظایف شهرداری های تهران و کرج باید اقداماتی در دستور کار قرار گیرد. 
 
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران خواستار ارائه طرح الزام شهرداری به تفکیک وظایف شهرداری تهران و البرز شد و گفت: باید شهرداری تهران طرحی را ارائه دهد و پیرامون این طرح حوزه وظایف شهرداری تهران و البرز مشخص شود.