به گزارش خبرگزاری برنا ، هواپیمای صبح امروز شرکت "تفتان ایر" در حالی که قرار بود ساعت 4 و سی دقیقه از مقصد زاهدان به تهران حرکت کند، ساعت چهار و 48 دقیقه پرواز کرد.

سه دقیقه قبل حرکت وقتی که این مسافران دیدند که تا رسیدن به تهران نماز صبحشان قضا می شود در پای پلکان هواپیما به نماز ایستادند که با اصرار و شتاب خلبان، پلکان ازهواپیما جدا شد و هواپیما پرواز کرد.

با این اقدام عجیب، 25 نفر ازمسافران زاهدان به تهران از پرواز جا ماندند.

در حالی که روزانه پروازهای مختلف شرکت های هواپیمایی کشورمان با تاخیرهای چند ساعته همراه است، عدم تاخیر یک دقیقه ای برای برگزاری نماز از حرکات عجیب این شرکت هواپیمایی بوده است.