به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، نشست خبری نهمین کنگره جهانی لیزر در دندانپزشکی روز یکشنبه، 27 فروردین، ساعت 12 در سالن شورای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران برگزار شد.

این کنگره با حضور دکتر رضا فکرآزاد دبیر انجمن جهانی لیزر پزشکی WALT و رییس انجمن علمى پزشکى لیزرى ایران، پزشکان کشورهای دیگر، انجمن لیزرتراپی آمریکای شمالی، انجمن لیزر در دندان پزشکی زُلا، انجمن لیزر تراپى والت، دانشگاه وین و سفارت اتریش برای اولین بار در ایران برگزار شد.

گفتنی است، هفت دانشگاه برتر کشور، 30 سخنران بین المللی از 19 کشور، سازمان نظام پزشکی، 11 انجمن دندانپزشکی و ... در این کنگره حضور داشتند.