به گزارش خبرگزاری برنا، به مناسبت 2 اردیبهشت ماه، روز "زمین پاک" برنامه نمادین پاکسازی منطقه گردشگری پیر غار تو سط دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر کرد برگزار گردید. در این برنامه که به همت اداره کل حفاظت محیط زیست استان، سازمان مردم نهاد محیط زیستی نغمه سبز و امور فرهنگی دانشگاه پیام نور استان برگزار گردید، کارشناسان محیط زیست در زمینه ی حفظ محیط زیست آموزش های لازم را به شرکت کنندگان ارائه کردند.

روز زمین، روزی برای افزایش آگاهی و قدردانی نسبت به محیط زیست کره زمین است. سازمان ملل متحد هر سال در اعتدال بهاری، این روز را جشن می‌گیرد. در خیلی از کشورها روز ۲۲ آوریل هم زمان با 2 اردیبهشت روز زمین است و جوامع بسیاری نیز هفته زمین را با آغاز روز زمین جشن می‌گیرند و تمام هفته را به فعالیتهای زیست محیطی اختصاص می‌دهند.