به گزارش خبرگزاری برنا، بر اساس تحلیل ﺁخرین داده های هواشناسی پیش بینی شده برای شهر تهران، با تداوم شرایط جوی ناپایدار در روز شنبه، طی برخی ساعات وزش باد نسبتا شدید (بزرگی بین 5 تا 8 متربرثانیه) از سمت نواحی جنوب شرقی انتظار می رود.

این شرایط در روز یکشنبه کمابیش ادامه داشته و در برخی ساعات وزش باد شدید (بزرگی بین 8 تا 10 متربرثانیه) از سمت نواحی جنوب شرقی و بارش پراکنده باران به ویژه در برخی ساعات شبانگاه پیش بینی می شود. ساعات ابتدایی صبح دوشنبه نیزهمراه با بارش خفیف باران و وزش باد شدید خواهد بود و به تدریج در طول روز دوشنبه از میزان ناپایداری جوی کاسته خواهد شد. همچنین طی دو روز آینده دما به طور نسبی افزایش می یابد.

طبق نتایج پیش بینی کیفیت هوا، شرایط کیفی هوای سالم طی روز شنبه برقرار خواهد بود و انتظار می رود تا روز یکشنبه، شرایط مطلوب کیفی هوا در بیشتر مناطق شهر تهران تداوم داشته باشد.