به گزارش خبرگزاری برنا، جدول روند 10 ساله ایام مواجهه استان خوزستان با پدیده گرد و غبار نشان می دهد برخلاف برخی مباحث مطروحه، روند گرد و غبار در استان خوزستان طی سال های 93 تا 95 وضعیت بهتری نسبت به سال های 86 تا 93، به ویژه 88 تا 90 داشته است.

همچنین بر اساس این جدول مشخص شد به رغم اینکه غلظت گرد و غبار در استان خوزستان در هر سه سال 89، 90 و 95 بیش از 10 هزار میکروگرم بر مترمکعب بوده است، اما استان خوزستان در سال 95 با 28 روز گرد و غبار نسبت به سال های 89 و 90 با 46 و 55 روز گرد و غباری به مراتب وضعیت بهتری داشته است.

آمار مواجهه خوزستان با گرد و غبار در 10 ساله گذشته، نشان می دهد به رغم تشدید خشکسالی، کاهش بارندگی، جنگ و ناامنی در منطقه که منجر به سخت تر شدن شرایط همکاری های منطقه ای برای مقابله با این پدیده می شود، طی سال های 93 تا 95 استان خوزستان از وضعیت نسبتا بهتری در مواجهه با پدیده گرد و غبار برخوردار بوده که اقداماتی همچون احیاء تالاب هورالعظیم، مقابله با کانون های گرد و غبار از طریق نهال کاری، مالچ پاشی و سایر روش ها در این بهبود نسبی تاثیری به سزا داشته است.

بی شک انتشار این خبر به معنای تایید شرایط موجود در استان خوزستان یا سایر استان های درگیر با طوفان های گرد و غبار نیست اما مقایسه آماری کمک می کند تا نتایج تلاش ها و اقدام های صورت گرفته برای بهبود شرایط محیط زیست و ارتقاء کیفیت زندگی و سلامت مردم در دولت یازدهم، بهتر بیان شود.