به گزارش خبرگزاری برنا، رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، در جمع روسای آموزش و پرورش سراسر فارس گفت: کارگزار اصلی آموزش و پرورش، معلمان هستند.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: اولویت اول وزیرآموزش و پرورش آموزش ابتدایی است و در عمل نیز با اصلاح و افزایش اعتبارات این حوزه  بر این امر تاکید کردند.

وی با اشاره به تلاش  نهادها،گروه و افراد مختلف برای ورود به عرصه آموزش ابتدایی و پیش دبستانی گفت: آموزش و پرورش با توجه به جمعیت زیاد جذابیت لازم برای سرمایه گذاری را دارد، لذا از حمایت های مالی نهادها و بخش خصوصی حمایت می کنیم اما امرآموزش و جهت دهی آموزشی را به آنها نمی سپاریم و این خط قرمز ما است.

 حکیم زاده تاکید کرد: آموزش و پرورش و معلمان صلاحیت کامل را دارند که متولی امرآموزش فرزندان این مرز و بوم باشند و برای به دست آوردن بهترین نتیجه تنها لازم است شرایط مطلوب را فراهم نماییم.

وی تربیت دینی و قرآنی را در راس آموزش ها به ویژه در مقطع پیش دبستانی عنوان کرد وگفت: تربیت قرآنی تنها به آموزش قرآن محدود نیست و تربیت قرآنی مورد نظر ما تربیت رحمانی است که حاصل آن پذیرش دیگران، تعامل، دوستی، مشارکت و دوری از تبعیض است که تجلی آن در رفتار معلم است.

معاون آموزش ابتدایی وزیرآموزش و پرورش تاکیدکرد: با نخبه پروری و حضور دانش آموزان در مدراس تیز هوشان مخالف هستیم چرا که جدا کردن دانش آموزان از هم به عنوان تیز هوش و عادی یک آفت است و موجب خسارت های روحی زیادی در هر دو گروه دانش آموزان تیز هوش و عادی می شود.

وی گفت: اعتقاد ما این است که عدالت آموزشی برخورداری از فرصت های برابر در دسترسی به آموزش نیست، بلکه عدالت آموزشی یعنی کیفیت آموزشی و عدالت در فرصت های یاددهی - یادگیری برای دانش آموزان، بنا براین ایجاد تنوع در نوع مدارس از عدالت آموزشی به دور است.

حکیم زاده جریان اصلی دانش آموزان را در مدارس عادی دانست و گفت: باید این دانش آموزان را دریابیم، چرا که این قشر از دانش آموزان پس از فارغ التحصیلی وارد جامعه شده وثمرات وآسیب های آنها مستقیما در جامعه نمود پیدا می کند.