به گزارش خبرگزاری برنا، علی تیموری، گفت: حدود 85 باغ وحش مرکز نگهداری و باغ پرندگان در کشور وجود دارد که از این تعداد 30 مرکز دارای مجوز بوده و مابقی بدون مجوز در سطح استان های کشور فعال بودند که طبق یک دستورالعمل از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به استانها در سال گذشته تمامی مراکز نگهداری حیات وحش، باغ وحش‌ها و باغ پرندگان باید خود را به استاندارد مطلوب می رساندند. 

 

وی ادامه داد: در حال حاضر طبق دستور العملی که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به کل مراکز نگهداری، باغ پرندگان و باغ وحش های کشور ابلاغ شده بود بسیاری از این مراکز از لحاظ بهداشتی، دامپزشکی و ساختار محیطی برای نگهداری حیات وحش همکاری خوبی داشته و طبق دستور العمل هیچ مرکزی بدون اجازه محیط زیست حق خروج و ورود حیات وحش جدید را به مرکز ندارد. 

 

تیموری افزود: تا پایان سال 95 ، 70 مجموعه خود را به استانداردهای لازم نزدیک کرده و 65 مرکز مجوز استاندارد محیط زیستی دریافت کردند و پنج مجموعه دیگر نیز فرصت مجدد خواستند تا خود را با ساختارهای محیط زیست همراه کنند و مجوزشان صادر شود وگرنه تعطیل می شوند. 

 

مدیر کل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هفت مرکز غیر مجاز که به هیچ عنوان با شرایط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست همراه و هماهنگ نبودند تعطیل شده و گونه های در اختیار آنان به مراکز دارای مجوز انتقال یافته است. 

 

وی ادامه داد: بین 90 تا 95 درصد مراکز نگهداری و باغ وحش در کشور ساماندهی شدند و فقط پنج درصد از مراکز در حال حاضر به صورت غیر مجاز فعالیت می کنند که آنان نیز با فرصت مجدد سازمان حفاظت محیط زیست در آینده ای نه چندان دور خود را به شرایط مطلوب خواهند رساند. 

 

تیموری با اشاره به باغ وحش های برتر در کشور افزود: سال گذشته باغ وحش ارم تهران و بارجین قزوین به عنوان باغ وحش برتر کشور معرفی شدند و امسال هم دستور العمل جدیدی تعیین کردیم و از این پس مراکز نگهداری و باغ وحش باید به سیستم دوربین مدار بسته و ورود و خروج حیات وحش به مراکز مجهز شوند تا به صورت آنلاین تحت نظارت سازمان محیط زیست قرار گیرند. 

 

مدیر کل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به افرادی که قصد گرفتن مجوز مرکز نگهداری حیات وحش دارند گفت: برای کسانی هم که به تازگی قصد گرفتن مجوز مرکز نگهداری و باغ وحش را دارند طرح شان باید توسط کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست ارزیابی شد و صدور مجوز به سختی صادر خواهد شد و سازمان حفاظت محیط زیست از این پس برای صدور مجوز مراکز نگهداری حیات وحش سختگیری خواهد کرد.