به گزارش خبرگزاری برنا، پیش بینیهای انجام شده در شرکت کنترل کیفیت هوا حاکی از تداوم شرایط جوی نسبتا ناپایدار به ویژه در صبحگاه روز یکشنبه بوده و به تدریج در طول روز از میزان ناپایداری جوی کاسته خواهد شد و برای برخی ساعات وزش باد موثر (بزرگی بین 3 تا 5 متربرثانیه) انتظار می رود.

این شرایط کمابیش در روز دوشنبه ادامه داشته و برای برخی ساعات بعدازظهر وزش باد نسبتا شدید (بزرگی بین 5 تا 8 متربرثانیه) از سمت نواحی جنوبی، جنوب غربی پیش بینی می شود. با برقراری شرایط جوی نسبتا ناپایدار در روز سه شنبه، سرعت باد روند افزایشی داشته و در برخی ساعات روز وزش باد نسبتا شدید و در شبانگاه وزش باد بسیار شدید و بارش باران انتظار می رود. همچنین طی دو روز آینده دما افزایش جزئی خواهد یافت.

نتایج پیش بینی کیفیت هوا نیز بر برقراری شرایط کیفی هوای سالم در روز یکشنبه دلالت کرده و انتظار می رود با وجود افزایش نسبی غلظت آلاینده ها تا روز دوشنبه، این شرایط مطلوب کیفی هوا کمابیش برقرار باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: