به گزارش خبرگزاری برنا از فارس ، مهدی فیض در آئین سپاس مربی سازمان دانش آموزی استان فارس به مناسبت گرامیداشت مقام معلم در شیراز با اشاره به سخنانی از پیامبر، حضرت آیت الله خمینی (ره) و شهید معلم مرتضی مطهری، اظهار داشت: اگر دانش آموزان خواستار این هستند که علمی را که می آموزند دارای برکت و تاثیر گذاری باشد باید به آموزگار و استاد خود احترام بگذارند.
 وی افزود: تلاش علمی زمانی موثر خواهد بود که در فرمول احترام به استاد شکل بگیرد و این در حالی است که بزرگان دین، کشور و انقلاب از استادان خود در کمال ادب واحترام یاد کرده و این امر به  گونه ای است که امام خمینی (ره) هنگام صحبت از استاد خویش با جمله روحی الفدا یاد می کردند.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در کشوری که بزرگان تاریخش اینگونه افرادی هستند، دانش آموزان در هر زمانی برای ثمر دادن باغ علم خویش باید آفتاب جان معلم را همیشه روشن نگه داشته و مقام معلم را با ادب و احترام گرامی دارند.
فیض با بیان اینکه امام خمینی (ره)، اندیشه شهید مطهری را تایید می کردند، ابراز داشت: آموزش و پرورش، به عنوان نهادی تربیتی، در راستای تحقق تعلیم و تربیت دانش آموزانی که امید و سرمایه این مرز و بوم هستند، اندیشه ها و رهنمود های شهید مطهری را سرلوحه کار خود قرار داده است.