به گزارش خبرگزاری برنا، بر اساس تحلیل ﺁخرین داده های هواشناسی پیش بینی شده برای شهر تهران، شرایط جوی نسبتا ناپایدار در روز شنبه، کمابیش تداوم داشته و طی برخی ساعات بعدازظهر وزش باد نسبتا شدید (با بزرگی بین 5 تا 8 متربرثانیه) از سمت نواحی غربی انتظار می رود.

این شرایط همچنان برای روز یکشنبه ادامه داشته و برخی ساعات همراه با وزش باد نسبتا شدید و بارش پراکنده و جزئی خواهد بود. با افزایش تدریجی میزان ناپایداری جوی در روز دوشنبه، برای برخی ساعات صبح و بعدازظهر وزش باد نسبتا شدید از سمت نواحی غربی پیش بینی می شود. همچنین دما طی دو روز آینده روند افزایشی خواهد داشت.

طبق نتایج پیش بینی کیفیت هوا، شرایط کیفی هوای سالم طی روز شنبه برقرار خواهد بود و انتظار می‌رود تا روز یکشنبه، شرایط مطلوب کیفی هوا همچنان تداوم داشته باشد.