به گزارش گروه حوادث خبرگزاری برنا، دکتر پیرحسین کولیوند اسامی دانش‌آموزان حادثه مذکور و نوع مصدومیت آنها را به این شرح اعلام کرد:

مهدیس محمدی ( مولتی تروما - بیمارستان شریعتی)، محدثه باقری ( مولتی تروما_ بیمارستان شریعتی)، فاطمه گشتلو (مولتی تروما _ بیمارستان شریعتی)، هستی خادم (مولتی تروما _ بیمارستان امام خمینی (ره))- سارینا سعادتمندی (مولتی تروما - بیمارستان امام خمینی)، ریحانه غیراده (هد تروما - بیمارستان امام خمینی)، پریسا سرحدی (هدتروما و تروما کمر - بیمارستان امام خمینی)، پریسان مشکینلی ( تروما - بیمارستان حضرت رسول (ص))، فاطمه خالقی ( تروما - بیمارستان حضرت رسول)، فاطمه امینی ( تروما - بیمارستان امام خمینی)، مرجان نگین داودی (تروما - بیمارستان شریعتی)، مرجان کریمی (تروما _ بیمارستان شریعتی)، محدثه فلاحی (بیمارستان مدرس)، آدیسا اکبری (تروما - بیمارستان مدرس)، هستی ظریف‌باقری (تروما - بیمارستان مدرس)، غزاله حیدری (تروما - بیمارستان مدرس)، بهاره ارمغان ( تروما - بیمارستان مدرس)، ستایش ثقفی (تروما - بیمارستان حضرت رسول)، فاطمه علیوردی (تروما - بیمارستان حضرت رسول)، آتنا شاه‌حسینی (تروما - بیمارستان حضرت رسول)، زهرا پری غنچه ( تروما - بیمارستان مدرس)، زهرا همتی ( تروما - بیمارستان مدرس)، مهتاب ساری (تروما - بیمارستان مدرس)، ریحان رهسپار ( تروما - بیمارستان حضرت رسول) و آنوشا رحیمی (تروما - بیمارستان حضرت رسول).