به گزارش خبرگزاری برنا، محمود فتوحی در حکمی داود رشتچیان را برای ۲ سال به عنوان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه مصوب کرد.
 
سیدقاسم میرعمادی معاون آموزشی این دانشگاه بود که در ۲۴ فروردین ماه سال جاری درگذشت.