به گزارش خبرگزاری برنا، غرفه انجمن اهدای عضو ایرانیان در نمایشگاه کتاب برپا شده است و برای متقاضیان، کارت اهدای عضو آنی صادر می‌کند.
 
این غرفه از تاریخ ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت ماه در سالن فعالیت فرهنگی و سرای اهل قلم نمایشگاه بین‌المللی کتاب، واقع در شهر آفتاب دایر است.
 
بنابر اعلام روابط عمومی انجمن اهدای عضو ایرانیان، متقاضیان می‌توانند با مراجعه به این غرفه ضمن دریافت کارت اهدای عضو، برای عضویت در جامعه سفیران اهدای عضو نیز اقدام کنند.