به گزارش خبرگزاری برنا، بر اساس نتایج پارامترهای هواشناسی پیش بینی شده برای ایستگاه مهرآباد، با برقراری شرایط جوی نسبتا ناپایدار در روز چهارشنبه، در برخی ساعات به ویژه در بعدازظهر وزش باد نسبتا شدید (بزرگی بین 5 تا 8 متربرثانیه) از سمت نواحی غربی انتظار می رود.

این شرایط در روز پنجشنبه کمابیش تداوم خواهد داشت و برخی ساعات همراه با وزش باد نسبتا شدید از سمت نواحی جنوب شرقی خواهد بود. همچنین دما تا روز پنجشنبه کاهش نسبی خواهد یافت.

برای اکثر ساعات روز جمعه نیز وزش باد موثر (بزرگی بین 3 تا 5 متربرثانیه) انتظار می رود. نتایج پیش بینی کیفیت هوا نشانگر برقراری شرایط کیفی ناسالم برای گروه های حساس در روز چهارشنبه بوده و پیش بینی می شود به دلیل افزایش نسبی غلظت ذرات معلق ناشی از وقوع پدیده گردوغبار، این شرایط نامطلوب کیفی هوا تا روز پنجشنبه همچنان تداوم داشته باشد.