به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ ایت ا.. قیصری در تشریح جزئیات این خبر ابراز داشت:در یک سال اخیر که از شروع به کار دادگاه این بخش می گذرد هنوز شکایتی مبنی بر درخواست طلاق . مطالبه نفقه از طرف زوج و زوجین ثبت نگردیده است.

قیصری با تاکید بر حل مشکلات و دعاوی خانوادگی از طریق صلح وسازش ،خاطرنشان ساخت: مردم این بخش با حفظ سنت های خود و تعهد برحفظ و دوام خانواده، مشکلات خود را به صورت کدخدا منشی حل و فصل می نمایند.

این مقام قضائی تصریح کرد: می توان از الگوهای فرهنگی و سبک زندگی مردم این منطقه به عنوان پایلوت استانی یا کشوری در جهت کاهش معظل طلاق در جامعه استفاده کرد.