به گزارش خبرگزاری برنا از یاسوج؛هادی زارع پور گفت:تغییر امتحانات داخلی مدارس در این روز به روز دیگر بدلیل اختصاص شعب اخذ رأی انتخابات در برخی مدارس و رعایت حال فرهنگیانی است که جزء عوامل اجرایی هستند.

وی افزود:براساس پیش بینی قبلی هیچگونه امتحان نهایی در برنامه این روز وجود نداشت.

مدیرکل آموزش وپرورش استان گفت:در مدارسی که شعب اخذ رأی وجود ندارد و مدیر و معلمان آن مدرسه جزء عوامل اجرایی نیستند روز شنبه امتحانات خود را برگزار کنند.