به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، امروز هوای تهران با میانگین شاخص کیفیت هوا در 12 ساعت گذشته (با تاکید بیشتر بر روی سه ساعت آخر در شرایط جوی متغیر) برای میانگین کل ایستگاه ها، با شاخص 86 در شرایط سالم قرار گرفت.