به گزارش خبرگزاری برنا، هادی شریفان، رئیس اداره میراث‌فرهنگی نیشابور امروز پنجشنبه 18خرداد 96 با اعلام این خبر افزود: «این کاوش‌ها با مشارکت دانشگاه نیشابور و در راستای شناخت بهتر دوره‌های  مختلف تاریخی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است بنابراین یکی از اهداف این کاوش‌ها ایجاد و ارتباط مناسب بین دوره‌های متفاوت تاریخی نیشابور است.»

او افزود: «بیشتر تمرکز پژوهشگران و باستان‌شناسان روی دوره اسلامی نیشابور بوده است.»

شریفان خاطر‌نشان کرد: «دوره‌های تاریخی و پیش از تاریخ این شهرستان به‌نوعی مغفول مانده و امیدواریم بتوانیم گروه‌های مفقود را پیدا کنیم  که این کاوش در راستای دوره آموزشی دانشجویان باستا‌ن‌شناسی دانشگاه نیشابور است.»