امروزه استفاده از (( هندزفری)) در بین جوانان بسیار مرسوم شده که هر چند باعث میشه از آلودگی های صوتی دور باشند ولی احتمال کاهش شنوایی و حتی ناشنوایی را نیز به دنبال دارد. بروز صداهای بلندتر از ۸۵ دی سی بل که چه از سوی گوشی کمکی برسند چه از محیط پیرامون آزاردهنده خواهند بود. به ازای هر ۵ دی سی بل افزایش صدا میزان مجاز برخورد ما با این صداها نصف می‌شود یعنی اگر کسی ۹۰ دی سی بل در اطراف او صدا باشد می‌تواند ۸ ساعت تحمل کند و اگر ۹۵ دی سی بل شد تنها ۴ ساعت می‌تواند با آن صدا کنار بیاید.

لینک کوتاه خبر