|

پیکر رمضان رسولی شهید 19 ساله مدافع حرم از تیپ فاطمیون که 26 تیر ماه، همراه با پیکر شهدای گمنام وارد شیراز شد پس از تشییع در حرم سید علاءالدین حسین بن موسی الکاظم(ع) در قطعه شهدای دارالرحمه در خانه ابدی خود آرام گرفت.