به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا،  طرح توقف بهره‌برداری از جنگل‌ها همان طرح تنفس است که به صورت کامل تا پایان امسال اجرایی می‌شود و به تدریج با همکاری مجریان طرح‌های جنگل‌داری بخشی از بهره برداری متوقف خواهد شد.

طرح تنفس جنگل‌های شمال پنج تا 10 ساله خواهد بود.

همچنین گفتنی است، طرح‌های مربوط به برداشت چوب متوقف نمی‌شود و در برنامه ششم توسعه زراعت چوب هکتار گسترش می‌یابد.