به گزارش گروه انتظامی و حوادث خبرگزاری برنا، جهانشاهلو، دادستان فردیس اظهارکرد: پنج شیاد که از طریق سایت دیوار با ترفند فروش لوازم خانگی چندین میلیون تومانکلاهبرداری کرده بودند، دستگیر شدند.
وی در تشریح جزئیات این خبر افزود: حسب شکایت متعدد واصله و تحقیقات انجام شده تعدادی افراد به‌صورت سازماندهی شده و باندی از طریق سایت دیوار به کلاهبرداری در بستر 
فضای مجازی از مردم اقدام می‌کردند. 
دادستان فردیس اضافه کرد: این افراد به‌عنوان نمونه با قراردادن تعدادی عکس‌های متعدد از جمله لوازم خانگی با تماس مردم جهت خرید با اغوا و فریب مردم پس از درخواست و واریز مبلغی به‌عنوان بیعانه، دیگر به هیچ‌عنوان پاسخگوی خریدار نبوده و به این طریق بیش از چندین میلیون تومان کلاهبرداری کرده‌اند که در حال حاضر شکات متعددی مبادرت به طرح شکایت کرده‌اند. 
جهانشاهلو در ادامه بیان کرد:حدود چهل شماره تلفن فعال شده، بدون نام و 15حساب بانکی که جهت کلاهبرداری از آن‌ها استفاده می‌شده است، شناسایی شده و تعداد 5 نفر از متهمان دستگیر شده‌اند.
دادستان فردیس همچنین گفت: متهمان پرونده با صدور قرار‌های قانونی در اختیار 
پلیس فتای فردیس جهت انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی سایر مالباختگان هستند.
با توجه به ترفندهای جدید کلاهبرداران اینترنتی ، لازم است مردم نسبت به هشدار کارشناسان مربوطه و تذکرات آنها در این زمینه توجه لازم را مبذول دارند.