به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، زهرا ساعی نمایندهٔ تبریز، آذرشهر و اسکو درباره لزوم بسیج همگانی برای رفع معضلات ازدواج طی یادداشتی که در اختیار برنا قرار گرفته است، نوشت: چند سالی می شود که سالروز ازدواج نورانی و آسمانی حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) با عنوان «روز ازدواج» نامگذاری شده است و کوشیده شده در مسیر فرهنگ سازی برای تحقق ازدواج آسان و اسلامی، اقداماتی صورت گیرد. بر همگان واضح و مبرهن است که نمی توان از مسئله ازدواج و جایگاه آن به سادگی عبور کرد و از نقش آن در تعالی بخشی به جامعه، بی تفاوت گذر نمود. «ازدواج» پیوند مقدسی است که علاوه بر ارتقای کمی و کیفی زندگی شخصی افراد، به ارتقای سطح آسایش در زندگی اجتماعی آنان نیز منجر می شود. این عبارت بدین معنا است که همانگونه که با برقراری پیوند ازدواج، طرفین در زندگی شخصی خود، به ارتقای رتبه دست می یابند و مرحله جدیدی از زندگی را شروع می کنند که پاسخگوی بسیاری از نیازهای روحی، عاطفی و جسمی آنان است و بیش از پیش، آنان را صاحب برنامه و آینده نگری می کند، در بُعد اجتماعی نیز چنین پیوندی، تاثیرات فراوانی دارد و اثرات بسیاری را منجر می شود. هنگامی که ازدواج صحیح و آگاهانه ای به وقوع می پیوندد آسیب های اجتماعی که در کمین تجرد افراد بوده و خواهان انحراف آنان از مسیر مورد اقبال جامعه است به سمت و سوی سستی می گراید. آسیب هایی از قبیل فقدان ابراز عواطف انسانی، بیهوده انگاری و ماشینی فرض نمودن زندگی، تنوع طلبی و افسار گسیختگی در نحوه ارتباط با جنس مخالف، سرکوب یا پاسخگویی نامناسب به نیازهای جنسی، و بسیاری آسیب های دیگر که ممکن است موجب خروج زندگی افراد از روال صحیح و پیش بینی شده آن باشد و تاثیرات اجتماعی مخربی را موجب شود.

متاسفانه در طی سالهای گذشته، با معضل سخت گیری در امر ازدواج و افزایش سن ازدواج در پسران و دختران کشور مواجه بوده ایم؛ معضلی که در کنار کاهش سن بلوغ جنسی، توانسته است آثار مخربی را بر پیکره جامعه وارد آورد و عدم رسیدگی به آن و عدم چاره جویی برای حل مسائل موجود، می تواند درآینده به چالشی اساسی برای اجتماع تبدیل شود. درست است که اقتصاد کشور، دچار مشکلاتی است و هنوز نتوانسته است با ترمیم ساختارهای خویش، در مسیر ایجاد شغل مکفی برای جوانان اقدام نماید اما بسیاری از مسائل موجود در مسیر تحقق ازدواج، به سختگیری هایی مربوط می شود که یا خانواده ها برای طرفین اعمال می کنند و یا دختر و پسر برای خود ایجاد می نمایند. اگر این باور همانند سالهای نه چندان دور در جامعه، فراگیر می شد که در ابتدای زندگی، بنا نیست که همه چیز در دسترس باشد و تمامی شرایط و امکانات، مهیا باشد بسیاری از موانع تحقق ازدواج برداشته می شد. موضوعاتی از قبیل شرط اتمام مقطع تحصیلی، دارا بودن کارت پایان خدمت سربازی، دارا بودن شغل ثابت و با درآمد زیاد، دارا بودن مسکن و خودروی شخصی و از این قبیل شروط، موجب شده است بسیاری از جوانان، نسبت به امر ازدواج بی تفاوت شوند و همین بی تفاوتی و بالا رفتن سن ازدواج، در مواقعی منجر به آسیب هایی شده است که جبران آن، نه برای خانواده هایی که اقدام به سخت گیری می کردند امکان دارد و نه برای دختران و پسران جامعه.

امروز باید همگان بسیج شوند تا معضلات موجود در مسیر تحقق ازدواج؛ آن هم در زمان مناسب خود و به صورت صحیح، به حداقل ممکن کاهش یابد. علاوه بر وظیفه دولت در امر شکوفایی اقتصاد کشور و ایجاد رونق در جامعه که منجر به کاهش آمار بیکاری خواهد شد، خانواده های ایرانی نیز باید با مشاهده آسیب های اجتماعی موجود در کشور، به خود آمده و ضمن کاستن از خواسته های مادی و گذر از برخی شروط اقتصادی، در جهت حمایت از داوطلبان امر ازدواج  قدم بردارند و آنان را تا سر و سامان یافتن زندگی و تامین مالی مخارج، مورد حمایت قرار دهند تا با یاری خداوند، بسیاری از آسیب های اجتماعی که در کمین جوانان و نوجوانان می باشد مرتفع شود.