به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، محسن هاشمی در شورای شهر تهران گفت :  حرکت شهرداری ها در گذشته برای جذب درآمد پرسرعت موجب غفلت از بافت های فرسوده شده است.

وی افزود : در گذشته به جای بارگذاری ها در بافت فرسوده، بارگذاری به سمت باغات رفته بود.

امروز صحبت از 4000 هکتار بافت فرسوده در شهر است که متاسفانه معادل همین رقم باغات در شهر تهران از بین رفته است.

حل مشکل بافت فرسوده در سرلوحه برنامه های شورای پنجم قرار دارد و امیدواریم با بارگذاری در بافت فرسوده مشکل درآمد زایی در شهرداری ها برطرف شود.

گفتنی است که امروز در دهمین جلسه شورای شهر با حضور آخوندی وزیر راه ،  گزارش  بافت فرسوده بررسی می شود.

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: