ابراهیم امینی، عضو شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار برنا در خصوص برخورد با تخلفات صورت گرفته در شهرداری تهران گفت: شورای شهر فقط می تواند اطلاعاتی را بدست بیاورد و در اختیار مراکز ذی صلاح قرار دهد. 

او در ادامه گفت: شورای شهر نمی تواند به تنهایی با تخلفات برخورد کند،  نهادهای دیگر موظف هستند که این گزارش ها و اسناد را بررسی و اگر محرز شد شخصی تخلف کرده با آن برخورد کنند.

امینی در ادامه در خصوص افرادی که تخلف آن ها محرز شده و هنوز در بدنه شهرداری حضور دارند گفت: مراجع قضایی یا شبهه قضایی باید تخلف شخص متخلف را تایید کنند تا از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد.

امینی در پایان گفت: همه دستگاه های حاکمیت موظف هستند بدون حب و بغض و بدون اینکه توجه کنند که افراد به کدام جناح وابسته هستند به صورت عادلانه و با عزم جدی برای مبارزه با فساد و تخلف هایی که باعث مخدوش کردن چهره نظام و سلب اعتماد مردم می شود برخورد کنند..