پلیس پایتخت موفق شد در عملیات ضربتی ۲۴ ساعته خود نزدیک به ۴۰۰ خرده فروش مواد مخدر، سارق و مالخر را شناسایی و با احکام قضایی دستگیر کند که طی این عملیات بیش از ۱۲ میلیارد تومان انواع کالای قاچاق و مسروقه کشف و ضبط شد.