سمیه محمودی، عضو  کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با برنا  گفت: ورزش الان کار خودش را انجام می دهد ولی جوانان جایگاهی ندارد،  شاید معاونت مدیرکلی  در وزارتخانه وجود داشته باشد ولی پایه و اساس جوانان از بین رفته است.

او با بیان این که اگر این جداسازی صورت بگیرد مسلما خیلی به نفع حوزه جوانان است گفت : کشور ما اکنون کشوری با جمعیت جوان است  ولی شاید چند سال بعد با توجه به روند جمعیتی،  کشور ما پیرمحسوب شود  و  همین عدم توجه کافی  به حوزه جوانان ،خودش مسایل و مشکلاتی را به وجود می آورد.  اگر  تفکیک جوانان و  ورزش صورت بگیرد مسلما به نفع حوزه جوانان در زمینه های مختلف خواهد بود. 

محمودی در ادامه گفت: وزارت ورزش و جوانان قسمت اول آن  یعنی ورزش بزرگ شده  است و جوانان زیر سایه ورزش قرار گرفته اند و این موضوع باعث شده همه معتقد باشیم این دو بخش ورزش و جوانان بهتر است که تفکیک شوند تا هر دو رشد و کارایی مناسبی داشته باشند.