به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، الهام فخاری با کسب 18 رای به عنوان نماینده کمیته سیاست گذاری تملک، مرمت و بهره‌برداری از اماکن اداری با قدمت تاریخی، انتخاب شد.

همچنین علی اعطا با ١٥ رای و محمد میرلوحی با ١١ رای به عنوان نمایندگان شورا در کمیته ضریب k انتخاب شدند.

در ادامه حجت نظری نیز  با 19 رای برای عضویت در اجرای مصوبه الزام شهرداری تهران برای شناسایی و تملک خانه خانواده های شهدا و تبدیل آن به موزه محلی فرهنگی انتخاب شد.