به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، دکتر سید علی مفاخریان شهردار منطقه در این جلسه با اشاره به رویکردهای مدیریت شهری و تاکید دکتر نجفی شهردار تهران بر مدیریت یکپارچه‌ی شهری گفت: باید با همکاری و تعامل دو جانبه بتوان زمینه‌های رفع مشکلات شهروندان و توسعه و شکوفایی منطقه را فراهم کرد.

وی در ادامه به معضلاتی که فرودگاه مهرآباد برای ساکنان منطقه ۹ ایجاد کرده است، اشاره کرد و افزود: آلودگی صوتی زیادی برای ساکنان منطقه که در کریدور پروازی هواپیماهای فرودگاه مهرآباد قرار دارند، ایجاد می‌شود که باید بتوانیم با اجرای راهکارهای مناسب زمینه را برای رفع مشکلات شهروندان فراهم کنیم.

شهردار منطقه 9 ضرورت بهرهگیری از فرصت ها و ظرفیت های فرودگاه در ایجاد بسترهای لازم برای گسترش حمل و نقل شهری و فرامنطقه ای را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید با ایجاد مراکز تجاری و اقامتی مناسب در حاشیه اراضی فرودگاه بتوانیم علاوه بر رفع مشکلات شهروندان، گام هایی در مسیر پیشرفت، آبادی و شکوفایی منطقه برداریم.

رستمی مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآباد در ادامه جلسه همکاریِ بیش از پیش برای رفع مشکلات موجود را مورد تاکید قرار داد.

شهردار م 9