به گزارش گروه اجتماعی برنا ، متخصصان رصدخانه ناسا یک پدیده بسیار نادر در خورشید را نشان داده اند — گودال گرد چرخشی که یک منطقه مغناطیسی را در حول خود ایجاد کرده است.

معولا ابرهای خورشیدی به شکل رشته های طولانی هستند ولی این بار به صورت گودال گردی در امده اند. اگر چه این پدیده ممکن است ارزش علمی زیادی نداشته باشد اما به دلیل نادر بودنش قابل توجه است.