امیر آریازند، کارشناس حوزه شهری در گفت و گو با برنا در خصوص مهم ترین چالش های پیش روی مدیران شهری در تهران در حوزه فنی و عمرانی گفت:در حوزه فنی و عمرانی در شهر تهران چند چالش جدی وجود دارد، یکی از پالش های موجود توسعه ناپایدار است .

آریازند ادامه داد: شهرداری تهران در دوره قبلی مدیریت شهری تلاش زیادی در توسعه فضاهای بزرگراهی و شریان های حیاتی کرد و تا حدودی زیادی این مسیر را با هزینه های گزاف و خارج از برنامه ریزی مدون و بدون استراتژی مشخص و براساس برنامه های جامع و طرح هایی که از پیش تعیین شده بود تا حدودی پیش بردند که نیاز شبکه بزرگراهی را تا حدود زیادی تأمین کرده است، اماما در شهر تهران  فقط به بزرگراه نیاز نداریم.

او ادامه داد: مدیریت شهری تهران در دوره گذشته به جابجایی وسایل نقلیه نگاه ویژه ای داشت ولی به جابجایی شهروندان  کم توجه بود، به عنوان مثال هزینه گزافی خرج ساخت پل صدر شد که این  هزینه می توانست دو یا سه خط مترو را پوشش دهد و در نظام جامع حمل و نقل تهران موثرتر باشد. شاید بهتر است مدیران شهری تصور کنند هیچ شهروندی خودرو ندارد .

آریازند ادامه داد:  بعد از سیلاب پل کن در موضوع شبکه جامع آب های سطحی، طرح انتقال آب و تونل های انتقال آب های سطحی تهران  فضای رسانه ای خوبی ایجاد شد که بودجه ها به آن سمت برود اما امروز از 3 هزار میلیارد بودجه عمرانی شهر تهران فقط 50 میلیارد به احداث شبکه جامع طرح آب های سطحی و جمع آوری و هدایت آب های سطحی تهران اختصاص پیدا کرده است که میتوان این موضوع را یکی از چالش های مدیریت شهری نام برد.

او ادامه داد:یکی از چالش های دیگر در شهر تهران  بحث تعمیر و نگهداری ابنیه فنی است ، بیش از هزار پل در تهران داریم که این هزار پل با هزینه گزاف ساخته شده ولی بودجه تعمیر و نگهداری خوبی به آن اختصاص داده نشده و امروز با چالش های جدی در سطح سرویس و نوع عملکرد این پل ها در هنگام بروز مخاطرات احتمالی از جمله سیلاب، زلزله و یا بحث هایی که ممکن است شریان های حیاتی را آسیب بزند مواجه هستیم.

کارشناس حوزه شهری در ادامه گفت:بحث جدی دیگری که در حوزه فنی عمرانی مدیریت شهری با آن مواجه است بحث مطالبات سنگین پیمان کارانی است که قبلا برای شهرداری کار کرده اند و این مطالبات از محل وام های بانک شهر پرداخت شده ولی بازپرداخت اقساط وام ها به عهده شهرداری است ولی هیچ پیش بینی در مورد نحوه تأمین آنها تعیین نشده است و این یک چالش جدی است.

او در پایان گفت: یک کارگروهی به نام کارگروه فنی عمرانی در معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهر تهران تشکیل شده است که در آنجا  سعی می شود  با دعوت از صاحبان فکر در حوزه فنی و عمرانی، سندیکای پیمانکاران ساختمانی ، هیئت مدیره نظام مهندسی، اساتید دانشگاه ، پژوهشگران مستقل و مدیران مرتبط شهرداری تهران در حوزه فنی و برنامه ریزی برنامه سوم شهرداری تهران  طوری تدوین شود تا چالش های گفته شده در حوزه عمرانی در افق 4 سال آینده برطرف شود.