یاشار سلطانی، کارشناس حوزه شهری در گفت و گو با خبرنگار برنا گفت:به جز چند نفر بقیه اعضای شورای شهر برای اولین بار است که در این حوزه در حال فعالیت هستند، طبیعی است که باید زمان بگذرد تا با حوزه و فضای شهر آشنا شوند تا بتوانند جواب رای قاطع مردم را که ساعت ها برای رای دادن در صف ماندند به خوبی بدهند.

سلطانی ادامه داد: بخش محدودی از انتظارات مردم از اعضای شورا شهر محقق شده ولی بخش عمده محقق نشده است، تا کنون شجاعت قاطع در برخی تصمیم گیری ها و تصمیمات را توسط اعضای شورای شهر  مشاهده نکردیم .

او ادامه داد:در عملکرد شهرداری تا کنون شفافیتی مشاهده نکرده ایم، انتصابات شهرداری موجب ترس و نگرانی شده است، اصلا شایسته نیست که افرادی که در  دوره  قالیباف  به خاطر مسائل اخلاقی و اقتصادی برکنار شدنددوباره بر مسند قدرت در شهرداری بازگردند.

سلطانی در خصوص استدلال شهردار تهران در انتصابات خود مبنی بر استفاده از بدنه شهرداری گفت:در دوره قبلی شهرداری را با 20 هزار نفر تحویل گرفتند و الان 56 هزار نفر نیرو دارد و 140 هزار فیش حقوقی صادر می شود، یعنی بی قانونی اتفاق افتاده است و ادامه دارد ، باید جلوی آن بایستند.