به گزارش گروه اجتماعی برنا ؛ بیمه‌نامه‌های فعلی شخص ثالث که شامل برگه مشخصات و۴کوپن است با حذف کوپن‌ها، تنها به شکل یک کارت کوچک با مشخصات عمومی و بارکد QR ارائه می شود.