به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، این حادثه در ۱۹ کیلومتری بعد از حله به سمت مهران اتفاق افتاده است.

اسامی مصدومان به این شرح است:

محمد تقی میرحاجاتی ۳۵ ساله

محسن اکبری ۲۳ ساله

حیدر خورشیدی ۳۶

علی‌رضا خورشیدی ۲۹

علی خورشیدی ۲۹ ساله

محمد جواد کریم پور۲۳

حیدر اکبری۵۴ ساله