به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، حضور محسن هاشمی در جمع پرسنل شهرداری تهران در پیاده روی اربعین چنان این کارکنان را ذوق زده کرد که تا چند ساعت رییس شورای شهر را در میان گرفتند و با او صحبت کردند. 

این محبوبیت محسن هاشمی چنان برای سایرین غیرمنتظره بود که آن را عجیب  و جالب توصیف کردند.